ReadyPlanet.com
dot dot


กำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ

   นวัตกรรมสุดยอดเทคโนโลยี ประเทศไทยมีเป็นประเทศแรกของโลก

ผลงานร่วมวิจัยกับ

  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 
 

     เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ ส่วนมากจะตัวเล็ก เติบโตไม่สมวัย เนื่องจากการนอนหลับไม่สนิท สาเหตุมาจาก Growth Hormone จะถูกปล่อยออกมาเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กหลับสนิท ไม่อยากให้ลูกมีร่างกายเล็กไม่สมวัย เรียนหนังสือไม่ค่อยทันเพื่อน ต้องกำจัดต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ จากสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากไรฝุ่นและเชื้อราตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายไป

การรักษาด้วยการใช้ยาเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องใช้ยาไปตลอดชีวิต ถ้าหากไม่แก้ที่ต้นเหตุ
               แต่ขอบอกก่อนนะว่าการกำจัดไรฝุ่นและการกำจัดเชื้อรา ทำได้ยากมากๆ ปัจจุบันมีความพยายามอยู่หลายวิธีเช่น การใช้สารเคมีหรือสมุนไพรแต่ก็เป็นอันตรายกับผู้ใช้เองด้วย การใช้เครื่องนอนป้องกันไรฝุ่น เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ก็ใช้ไม่ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญกับผู้ป่วย ส่วนเครื่องฟอกอากาศก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างที่โฆษณาชวนให้เชื่อ ราคาแพงอีกต่างหาก(ซื้อมาแล้วเจ็บใจเสียค่าโง่ แต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อให้ถามคนที่ซื้อไปแล้วว่าเป็นอย่างไร) แม้การบริการรับจ้างไปดูดฝุ่นที่บ้านก็ไม่เป็นผล ถ้าอยากจะรู้วิธีการกำจัดไรฝุ่นและเชื้อราที่ดีที่สุดและได้ผลจริงๆแบบถอนรากถอนโคน โปรดอ่านและศึกษาได้ตามต่อไปนี้
   
      เครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ(หรือเรียกว่าเครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) ไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศและไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ แต่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้ทางการแพทย์ ในการกำจัดไรฝุ่น เชื้อรา จุลชีพทางอากาศ สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้ผลจริง 

 

  ผลรับรองทดสอบการกำจัดไรฝุ่น

     โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น ศิริราชพยาบาล

Download ดูฉบับเต็ม Climate_Colntroller_Report2.pdf  


    หลักการและเหตุผล    

         ในประเทศไทยมากกว่า 98%ของห้องนอนสามารถตรวจพบไรฝุ่นได้ ไรฝุ่นอาศัยในบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง ชอบความชื้น ไม่ทนต่อความแห้ง อาศัยขี้ไคล รังแค เป็นอาหาร ส่วนใหญ่ในบ้านเรือนจะอยู่ตาม ที่นอน หมอน เฟอร์นิเจอร์ พรม ผ้าม่าน ตุ๊กตาของเด็กเล่น ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ถ้าอุณหภูมิเหมาะสมที่ 20 ถึง 35 องศา และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70 - 80%RH การกำจัดไรฝุ่นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ และเราไม่สามารถมองเห็นไรฝุ่นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันนิยมกันมากที่สุดคือใช้วิธีการควบคุมไรฝุ่นด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องนอนที่อ้างว่าควบคุมไรฝุ่นได้ แต่ผลการใช้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่อ้าง อาการของผู้ป่วยไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไรฝุ่นยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ได้ถูกกำจัดแต่อย่างใด(ไรฝุ่นจะกินราเป็นอาหารและราจะกินมูลไรฝุ่น เรียกว่าอยู่แบบ symbiosis)

 

ตารางที่ 1 สถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย %RH ของประเทศไทยในช่วงฤดูกาลต่างๆ
 
ภาค
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ตลอดปี
เหนือ
 ตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลาง
 ตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันออก
 ใต้ฝั่งตะวันตก
73
69
71
71
81
77
62
65
69
74
77
76
81
80
79
81
78
84
74
72
73
76
79
80
 จากตารางจะเห็นได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการแพร่กระจายและเจริญเติบโตของไรฝุ่นเป็นอย่างมาก
                ด้วยเทคโนโลยีที่นำเสนอใหม่นี้ได้ทำการทดสอบกับไรฝุ่นโดย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลโดยการทดสอบการตายของไรฝุ่นที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าค่าวิกฤติ พบว่าไรฝุ่นจะตายหมดภายใน 7 วัน

Download ดูผลรับรองทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) ในการกำจัดไรฝุ่นจากศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  Climate_Colntroller_Report2.pdf

 

         เทคโนโลยีการกำจัดไรฝุ่นได้จดเป็นสิทธิบัตรแล้ว (เลขที่ประกาศ 116040 วันที่ประกาศ 31/08/2555) ใช้วิธีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาและมีค่าความเที่ยงตรงสูง(+/-2%RH) ซึ่งจะทำให้ไรฝุ่นไม่สามารถดึงน้ำจากอากาศมาเพื่อดำรงชีวิตได้ จากงานวิจัยที่ทำโดย Prof. Dr.Spieksma พบว่าหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 60%RH ไรฝุ่นจะไม่สามารถขยายพันธ์และจะตายในที่สุด นอกจากนี้ Prof. Dr.Arlian รายงานในผลงานวิจัยเพิ่มเติมอีกว่าหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 50%RH ไรฝุ่นจะตายภายใน 5 - 11 วัน ซึ่งค่าของ Critical equilibrium humidity (CEH) ที่เป็นค่าวิกฤติที่หากความชื้นสัมพัทธ์เกินค่านี้แค่ 2 ชั่วโมงต่อวันก็จะทำให้ไรฝุ่นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าการควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่และต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทำได้ยากมากๆ เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรแบบ cross coupling กับค่าของอุณหภูมิ และค่าของอุณหภูมิก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เรียกว่า decoupling control และใช้อุปกรณ์ตัวประมวลผล (Digital Signal Processor, DSP) ความสามารถสูง จึงจะสามารถควบคุมได้ เป็นคำตอบว่าทำไมถึงไม่มีใครสามารถทำมาก่อนหน้านี้ ที่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้แบบถอนรากถอนโคน และไม่ต้องถามว่าเครื่องฯอย่างนี้ทำไมในต่างประเทศไม่มี
และขอย้ำนะครับว่าเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศหรือเรียกว่าเครื่องปรับสภาพบรรยากาศไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศและไม่ใช่เครื่องลดความชื้นหรือที่รู้จักเรียกว่าเครื่อง Dehumidifier ที่อาจจะลดค่าความชื้นสมบูรณ์ได้แต่ไม่สามารถควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่และต่อเนื่องได้ เพราะถ้าทำได้คงจะโฆษณาว่าสามารถกำจัดไรฝุ่นได้ไปตั้งนานแล้ว (ในต่างประเทศมีผลงานวิจัยที่ใช้เครื่อง Dehumidifier กับไรฝุ่นในบ้านพบว่าไม่สามารถจะกำจัดไรฝุ่นให้หมดไปได้ รายละเอียดอ่านได้จากบทความเหล่านี้  Article0813.pdf,   paper22.png,   paper23.png )
 
 

 
ปัจจุบันนอกจากไรฝุ่นแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่า เชื้อรา กลุ่ม Alternaria, Cladosporium, Aspergillus , Mucor, Rhizopus และ Merulius (1)เป็นตัวการของการเกิดสารก่อภูมิแพ้ในบ้านที่สำคัญรองจากไรฝุ่น และเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคภูมิแพ้ ได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือที่เรียกว่า โรคแพ้อากาศ ( allergic rhinitis ) และ โรคหืด ( Asthma)  จากรายงานต่างๆทั่วโลกมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศในเขตร้อนชื้นจนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ(2) ที่ใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการความคุมและรักษาโรคนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
โดยปกติเชื้อราจะเจริญเติบโตในที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60% RH ในบริเวณบ้านที่มีปริมาณเชื้อรามากได้แก่ภายในห้องที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เมื่อเราปิดเครื่องปรับอากาศ ไอน้ำในอากาศจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะตามผนังรวมทั้งบริเวณฝ้าและเพดาน ทำให้ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อรา(1)
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องกรองอากาศ ด้วยระบบ High efficiency particulate air filters (HEPA filters) แต่พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอในการช่วยลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้และลดอาการทางจมูกในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (3),(4)  ดังนั้นการใช้เครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ(เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำคงที่และต่อเนื่องภายในบ้านจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดเชื้อราได้ เพราะจากการศึกษาของ R.M. Sterling พบว่าการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 50 จะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดี รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่น เชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วย (5).
        นอกจากนี้ พบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคาร(Indoor air quality) ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเรามักมองข้ามไป และมีรายงานว่า เชื้อแบคทีเรียทางอากาศที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อหลังการผ่าตัด และเป็นปัญหาสำคัญในหอพักผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit) (6)   จากสถิติของการตรวจสอบคุณสภาพอากาศโดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) ได้ระบุว่า "ปริมาณเชื้อโรคภายในอาคารและบ้านเรือนนั้นมีมากกว่าบริเวณเปิดภายนอกอาคารหลายเท่าตัว" โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นอาคารที่รวมผู้ป่วยหลายๆโรคไว้และยังเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อก่อโรคที่พร้อมจะติดต่อจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งได้เป็นอย่างดี
 เชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือแม้แต่ไวรัส โดยเชื้อโรคที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในการเกิดโรคของทางโสต ศอ นาสิก อาทิเช่น Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, Aspergillus spp., Parainfluenza, Varicella-zoster, Adenoviruses ซึ่งเชื้อเหล่านี้สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน โดยปกติแล้วเชื้อโรคจะสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 3-4  วัน หรืออาจนานเป็นเดือน เมื่อในห้องมีสภาพอากาศที่เหมาะสม การสัมผัสกับเชื้อโรคในช่วงร่างกายอ่อนแอและมีปริมาณมากพอ จะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนได้ (7)
- Arundel V., Sterling EM. รายงานว่า ความชื้นสัมพัทธ์สูงจะมีผลที่ทำให้เกิดอัตราการเกิดโรคภูมิแพ้และ infectious respiratory disease สูงขึ้น เนื่องจากจะเอื้ออำนวยให้มีการเจริญแพร่ขยายของ infectious หรือ allergenic organism พวก fungus, protozoa, mite, bacteria และ ไวรัส (7)

  
บทความผลทดสอบการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ
 
 
Download ดูบทความฉบับเต็มการรายงานประสิทธิภาพของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศและเชื้อราจากโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ที่พบว่าเชื้อแบคทีเรียจะตายหมดในวันแรก ส่วนเชื้อราต้องใช้เวลา 3 วันจึงจะตายหมด รายละเอียดอ่านได้จากบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของต่างประเทศด้านการแพทย์ APA 14-064.pdf

 


 
บทความผลทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
 
 
 
 Download ดูฉบับเต็มบทความผลทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี  EAACI.pdf ,   machine_dust mite.pdf 
 

 
 
 
หลักการทำงานของเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ(เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) จะมีการทำงานอยู่สองโหมด คือ
 
1. Full control mode ใช้ในกรณีมีคนอยู่ในห้องซึ่งจะทำการควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
2. Standby mode ใช้ในกรณีไม่มีคนอยู่ในห้อง จะเป็นการควบคุมเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์เพียงอย่างเดียว
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความชื้นสัมพัทธ์จะถูกควบคุมให้มีค่าต่ำกว่า Critical equilibrium humidity ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำที่สุด ที่ทำได้ยากมากๆ ซึ่งต้องใช้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้นถึงทำได้ เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรที่ cross coupling กับค่าตัวแปรอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมจึงต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการควบคุมที่เรียกว่า decoupling control (ท่านที่อยากรู้ว่าเทคโนโลยี decoupling control เป็นอย่างไรให้ค้นหาจาก Google ได้นะครับ)  
      
ความสบายที่ได้เพิ่มขึ้น นอกจากการกำจัดไรฝุ่น เชื้อรา และจุลชีพทางอากาศ
 
สมาคมวิศวกรปรับอากาศอเมริกา (ASHRAE) รายงานว่า ที่ความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ในช่วง 40-60%RH และอุณหภูมิระหว่าง 22-27 องศาเซลเซียล ที่เป็นสภาพบรรยากาศที่เราใช้ทำการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและไรฝุ่น ยังเป็นจุดความสบายสูงสุดของคน ที่เครื่องปรับอากาศทั่วไปไม่สามารถทำได้ ดังนั้นถ้าหากคุณได้นอนในห้องที่ติดตั้งเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศจะทำให้คุณนอนหลับได้สนิทหลับลึก(Deep Sleep) มีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วคุณจะลืมไปเลยว่าเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 
 รูปแสดงแผนภูมิความสบายของคนบน Psychrometric chart ค่าความชื้นสัมพัทธ์จะแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ส่วนค่าความชื้นสมบูรณ์จะแสดงบนแกนแนวตั้ง สำหรับประเทศไทยโอกาสที่จะเกิดสภาวะสภาพบรรยากาศที่อยู่ในช่วง comfort zone โดยทางธรรมชาติแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

 
 
รูปแสดงเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) ที่ติดตั้งใช้งานจริงในการทดสอบการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

  
 เอกสารอ้างอิง
                                                                                         
1. Gravesen S. Fungi as a cause of allergic rhinitis disease. Allergy 1979; 34:135-154.
2. Bunnag C, Jareoncharsri P, Tantilipikorn P, Vichyanond P, Pawankar R. Epidemiology and current status of allergic rhinitis and asthma in Thailand-ARIA Asia-pacific Workshop report. Asian Pac J Allergy Immunol. 2009;27(1):79-86.
3. Reisman RE, Mauriello PM, Davis GB, Georgitis JW, DeMasi JM. A double-blind study of the effectiveness of a high-efficiency particulate air (HEPA) filter in the treatment of patients with perennial allergic rhinitis and asthma. J Allergy Clin Immunol. 1990;85(6):1050-7.
4. Sheiks A, Hurwitz B, Shehata YA,. House dust mite avoidance measures for perennial allergic rhinitis (Review). Cochrane Database Syst Rev 2007;24(1):CD001563. )
5. Sterling RM. Criteria for Human Exposure to Humidity in Occupied Buildings, 1985 ASHRAE. 
6.     Ishida T.  Bacteriological evaluation of the cardiac surgery environment accompanying hospital relocation, Surg Today (2006) 36:504-507.
7. Arundel AV, Sterling EM, Biggin JH, Sterling TD. Indirect Health Effect of Relative Humidity in Indoor Enviroments. Enviromental Health Perspectives 1986;65:351-361. 
8. McIntyre DA. Response to atmospheric humidity at comfortable air temperature ; a comparison of three experiments. Ann. Occup. Hyg. 1978; 21:177-190.
9. Eng. WG. Survey on eye comfort in aircraft : Flight attendants. Aviat. Space. Environ. Med. 1979;50:401-404.
10.  Lubart J. Health care containment cost. Am. J. Otolaryngol. 1979 :81-83.
11. Dulfano M.J, Adler K, Wooten O. Physical properties of sputum IV. Effects of 100 percent humidity and water mist. Am. Rev. Resp. Dis. 1973;107:130-132.
12.  Varsano I, Mukamel M, Shuper A, Volovitz B, Sheem M, Jaber L. The efficiency of nebulization treatment with water compared to sodium cromoglycate in reducing  upper respiratory tract infections in children. Helv. Paediat. Acta 1983;38:335-339.
13.  Wraith DG, Cunnington AH, Seymour WM. The role and allergic importance of storage mites in house dust and other environments. Clin Allergy 1979;9:545-561.
14. Arlian LG., Neal JS., Morgan MS., Vyszenski-Moher DL, Rapp CM.: Reducing relative humidity is a practical way to control dust mites and their allergens in homes in temperate climates, J Allergy  Clin Immunol, 2000, 107(1).
 


 คำถาม-คำตอบที่น่าสนใจ (FAQ)

ถาม
> การใช้สมุนไพรในการกำจัดไรฝุ่นมีความปลอดภัยเพียงใด แล้วเครื่องฟอกอากาศที่ปล่อยพลาสมา คัสเตอร์ ใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใด
ตอบ
> หากหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแม้อ้างว่าทำมาจากธรรมชาติ อย่าลืมว่ายาพิษก็ทำมาจากธรรมชาติ ยิ่งใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็จะทำให้มีการสะสมในร่างกาย สารเคมีและสมุนไพรที่ใช้กำจัดไรฝุ่นไม่มีการรับรองจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
> สำหรับเครื่องฟอกอากาศ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอในการช่วยลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้และลดอาการทางจมูกในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (ตามเอกสารอ้างอิง 3 และ 4) บ้านที่มีคนเป็นภูมิแพ้ซื้อเครื่องฟอกอากาศเกือบทุกบ้าน แต่ผลการใช้ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่โฆษณา 
> ส่วนพลาสมา คัสเตอร์(Plasma Cluster) เป็นรูปแบบหนึ่งของโอโซน(ozone) ที่ทางการแพทย์ห้ามใช้กับผู้ป่วย รวมทั้งคนทั่วไปด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมจาก EPA ดูได้ตามเอกสารนี้ ozone_generator.pdf  และบทความทางวิชาการที่บอกว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศที่ปล่อยพลาสมา คัสเตอร์ ออกมามีโอกาสที่จะทำให้เป็นมะเร็ง Air Purifier FAQ.pdf 

ถาม
> ใครบ้างควรมีเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศติดตั้งใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องนอนที่เราใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตอยู่ในห้องนอน
 ตอบ
> ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ โดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้นี้กันมาก เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป มีผลการเรียนตกต่ำเรียนไม่ทันเพื่อน การเจริญเติบโตช้าทั้งสมองและร่างกาย คนเป็นพ่อ-แม่อย่ารอให้สายเกินแก้ไขกับการลงทุนหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตัวเอง (สุขภาพของลูกสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่)
> ผู้สูงอายุ ที่ปกติจะมีภูมิคุ้มกันลดลงตามอายุที่เพิ่มขี้น ที่มีแนวโน้มจะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่า เริ่มจากการติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนจะเสียชีวิต โดยการรับเชื้อโรคที่มาจากอากาศที่หายใจ
> ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากติดเชื้อราที่ระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภูมิคุ้มกันต่ำรับการติดเชื้อได้ง่าย
> ผู้ป่วยโรคหอบ หืด ที่มักมีจะรับตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบได้จาก สารพิษจากเชื้อราและสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น และอาการกำเริบเมื่อสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลง

ถาม
> แล้วข้อเสียของเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ)
ตอบ
> อย่าเรียกเป็นข้อเสีย เรียกเป็นข้อด้อยดีกว่า เครื่องกำจัดไรฝุ่นฯ มีข้อด้อยอยู่ประการเดียวคือมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับคนที่มีรายได้น้อย เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องการเสถียรภาพการทำงาน ต้องมีค่าแน่นอนของการควบคุมและความน่าเชื่อถือของระบบ(system reliability) จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีราคาแพง อย่างไรก็ตามในอนาคตราคาคงจะมีการลดลงตามการผลิตที่เพิ่มขึ้น เหมือนกับราคาโทรศัพท์มือถือในอดีตและปัจจุบัน  

 ปัญหาที่พบบ่อยที่หลายคนยังไม่รู้ อาคารสูงเกือบทุกที่ในประเทศไทยมีปัญหาจากเชื้อราแทบทุกอาคาร แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้คนที่ทำงานในอาคารเหล่านั้นมีปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอาคารของโรงพยาบาล ที่มีคนไข้มาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบทางเดินหายใจ 
 

           เครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) เป็นระบบควบคุมสภาพบรรยากาศ ที่สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง +/- 0.2 องศาของค่าที่ตั้ง และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง +/- 2 %RH ของค่าที่ตั้ง ซึ่งต้องใช้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้นถึงทำได้ เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรที่ cross coupling กับค่าตัวแปรอุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุมจึงต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการควบคุมที่เรียกว่า decoupling control 

            กราฟแสดงการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และไรฝุ่นกับความชื้นสัมพัทธ์


ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าไฟฟ้า 

การใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) เฉลี่ยต่อวัน  13 kWh สำหรับห้องขนาด 16 ตารางเมตร คิดเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 1170.00 บาท (เป็นตัวเลขที่ได้ตรวจวัดจริงจากบ้านผู้ป่วยที่ร่วมโครงการฯกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)
หักจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้กันอยู่ทั่วไปของเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 Btu/hr.ที่ต้องเสียค่าไฟเฉลี่ยเดือนละ 800.00 บาท
ดังนั้นค่าไฟที่จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเดือน  1170.00 – 800.00 = 370.00 บาท
 

แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถูกกว่าค่ายาที่จ่ายไปทุกเดือนรวมทั้งต้องรับผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา


รับประกันความพึงพอใจ ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน


 

ราคาจำหน่ายพร้อมติดตั้ง

ราคาของเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดของห้อง ราคาประมาณโดยเฉลี่ย 1x,xxx บาทต่อตารางเมตร

การรับประกัน ทุกชิ้นส่วน 12  เดือน

อายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ครั้งละ 1,000 บาทต่อทุก 4 เดือน ( 3 ครั้งต่อปี )

(ระบบออกแบบให้ไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องฯที่จะต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน)

ราคาอาจค่อนข้างสูงสำหรับคนมีรายได้น้อย แต่เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องการเสถียรภาพการทำงาน ต้องมีค่าแน่นอนของการควบคุมและความน่าเชื่อถือของระบบ(system reliability)  จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีราคาแพง แต่ในอนาคตราคาอาจจะลดลงตามการผลิตและมีการใช้งานเพิ่มขึ้น (economy of scale)

 


 ความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์

 สำหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้และคนที่เป็นโรคหอบ หืด ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ายากับค่าหมอที่ต้องเสียทุกเดือน ในแต่ละปีเป็นเงินเท่าไหร่เคยคิดบ้างไหม ถ้าเป็นลูกของคุณนอกจากค่ารักษาแล้ว คุณภาพชีวิตของลูกที่เสียไป  คนที่เป็นพ่อ-แม่รู้ดีที่สุด คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่คิดเอาเอง !

 

ถ้าเทียบกับราคาห้องคอนโดมิเนียมระดับปานกลางในกรุงเทพฯ ราคาห้องจะตกตารางเมตรละ 80,000 - 100,000 บาท คิดเป็นราคาของเครื่องกำจัดไรฝุ่นฯ แค่เพียงประมาณ 5% ของราคาพื้นที่ห้องของคอนโดมิเนียม แต่ผลตอบแทนคิดเป็นความคุ้มทุนทางสุขภาพมากกว่ามาก (คอนโดมิเนียมจะพบว่าเป็นแหล่งสะสมของไรฝุ่นและเชื้อราจำนวนมาก เพราะจะมีห้องน้ำในห้องนอน และอากาศไม่ได้ถ่ายเทเนื่องจากห้องจะปิดทั้ง3ด้าน อากาศไม่สามารถไหลเข้ามาในห้องได้จากด้านหลังที่เปิดเพียงด้านเดียว)

 

หลายคนมีพ่อและแม่ที่เป็นผู้สูงอายุและร่างการไม่ค่อยจะแข็งแรง เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้น้อยลงตามอายุที่สูงขึ้น ตัวเองมีปัญญาที่จะหาซื้อรถราคาเป็นหลักล้านเพื่อแสดงฐานะทางสังคม แต่อ้างว่าเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศมีราคาแพงไม่สามารถซื้อให้พ่อแม่ตัวเองได้ จริงหรือไม่ฝากคิดเป็นการบ้าน

 

คุณมีบ้านราคาหลายล้านบาทมาเพื่ออะไร ก็เพื่อความสบายและความปลอดภัย แต่พบว่าบ้านเป็นแหล่งสะสมสิ่งที่จะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเราเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นจะคุ้มไหมกับการลงทุนอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกับสิ่งที่คุณจะได้รับความสบายเพิ่มขึ้นกับคุณภาพชีวิตที่ดี คุ้มมากๆขอบอก

 


 สามารถผ่อนชำระได้กับบัตรเครดิต

 

  


 

   System Block Diagram ของเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ ที่จดเป็นสิทธิบัตรแล้ว

  เลขที่ประกาศ 116040 วันที่ประกาศ 31/08/2555

 

Fig(A) A conventional air-conditioner,  Fig(B) A new precised climate controller
 
 
ขนาดของเครื่องรุ่น Precise กว้าง 60 cm. หนา 40 cm. สูง 157 cm.

Download ข้อมูลงานวิจัยร่วมในการกำจัดไรฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส

ด้วยเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ (เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ)

  Climate_Controller_Report[1].pdf ผลการทดสอบเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ ในการกำจัดไรฝุ่นจากศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราฃ

 Siriraj2.pdf บันทึกข้อตกลงร่วมวิจัยกับศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

  Proposal_mite.pdf ข้อเสนอโครงการต่อ EC ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 EC1.pdf เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฉบับที่1 (English)

 EC2.pdf เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฉบับที่2 (ภาษาไทย)

 Efficiency of humidity controlled.pdf โครงการวิจัยและทดสอบการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 


 Math_mites.pdf บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

 Dust_mites.pdf บทความเผยแพร่เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องกำจัดไรฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ

 Mites & Humidity.pdf บทความของต่างประเทศเกี่ยวกับการกำจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้

ozone_generator.pdf บทความของเรื่อง Ozone ที่เป็นอันตรายกับสุขภาพจาก EPA  

 Assessment of the thermal environment effects on human comfort and health for.pdf บทความการประเมินเครื่องปรับสภาพบรรยากาศ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนานาชาติ

infancy1.pdf  infancy2.pdf บทความงานวิจัยที่บอกว่า พ่อแม่ที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วลูกจะไม่เป็นโรคภูมิแพ้ ถ้าได้อยู่ในสถานที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ในขวบปีแรกๆ

Download เพิ่มเติมข้อมูลบทความของต่างประเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับไรฝุ่นและการกำจัด


หนังสือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

จาก อย.(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)

ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในการกำจัดไรฝุ่น


 

 

สนใจติดตั้งเพื่อคนรอบข้างที่คุณรักและตัวคุณเองติดต่อจองคิวติดตั้ง 085-8468135 

 


 

Catalog download Smart mite1.pdf

Catalog download Smart mite2.pdf

manual user.pdf คู่มือการใช้งานเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ


 

  ความสบายแบบ 3 มิติ 

ไม่ว่าคุณจะมีบ้านราคาเป็นสิบล้านหรือร้อยล้าน คุณจะได้ความสบายเพียงหนึ่งมิติเท่านั้น ซึ่งคือมิติความสบายด้านอุณหภูมิ (thermal comfort) เท่านั้น (ด้วยการติดเครื่องปรับอากาศ) แล้วความสบายแบบ 3 มิติเป็นอย่างไร?

ความสบายนอกจากการควบคุมอุณหภูมิแล้ว เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศก็เป็นอีกตัวแปรที่สำคัญในแผนภูมิความสบาย แต่มักไม่ได้พูดถึงเนื่องจากการควบคุมทางกายภาพทำได้ยากมากๆ ในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้มีค่าคงที่และอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นมิติความสบายมิติที่ 2

ส่วนมิติที่ 3 เป็นการทำให้สภาวะแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และไรฝุ่น ให้หมดไป ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในปัจจุบัน งานวิจัยพบว่าห้องนอนจะเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรค เชื้อรา และไรฝุ่น อาศัยอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก

ความสบายแบบ 3 มิตินี้จะเป็นของคุณ เมื่อคุณติดตั้งเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ ผลตามมาคือระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดที่คุณสามารถพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้ แล้วคุณจะลืมไปเลยว่า คุณเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ 

มีเรื่องเล่าที่น่าคิดว่า บริเวณที่เราอาศัยอยู่ที่เรียกว่าแถบร้อนชื้นนี้ ไม่เหมาะกับการพักอาศัยอยู่ของคนฉลาด ดังจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยได้ยินว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งระดับโลกที่มาจากบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร เอาตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นประเทศจีน พวกคนฉลาดจะเป็นพวกชนชั้นปกครองจะอยู่แถวปักกิ่ง ที่มีสภาวะอากาศเย็นและแห้ง พวกฉลาดรองลงมาเป็นพวกพ่อค้าก็จะอยู่ใต้ลงมา อยู่บริเวณซัวเถา พวกที่อ่อนแอก็โดนไล่ไปอยู่แถบเทือกเขาอันไต และก็ถูกตีถอยร่นลงมาอยู่แถวที่เราอยู่กันทุกวันนี้ พอมาถึงรุ่นเราจะย้ายขึ้นไปก็ไม่ได้แล้ว อย่างที่ทราบกันดีว่านอกจากสภาวะอากาศที่ร้อนแล้วยังชื้นอีก เชื้อโรคก็มาก แมลงก็เยอะ อย่างที่บอกว่าไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของคนฉลาด แต่ถ้าติดตั้งเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ คุณก็จะมีสภาวะแวดล้อมที่ให้คนฉลาดอยู่

* คุณคิดว่าจะมีสักกี่คนบนโลกนี้ที่จะได้สัมผัสสวรรค์บนพื้นดินด้วยความสบายแบบ 3 มิติ *


บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในต่างประเทศ ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน

Download ดูบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในต่างประเทศฉบับเต็ม Assessment of the thermal environment effects on human comfort and health for.pdf


 

 

Download ดูบทความการกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศจาก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฉบับเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในต่างประเทศการด้านการแพทย์ APA Efficacy of Precise Climate Controller.pdf


 

Download ดูฉบับเต็มบทความผลทดสอบทางคลินิก (Clinical Trial) กับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี  EAACI.pdf machine_dust mite.pdf 


 

Download ดูฉบับเต็มผลรับรองทดสอบการกำจัดไรฝุ่นจาก ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล ศิริราช Climate_Colntroller_Report2.pdf 

 


Download ดูฉบับเต็ม ผลการหาสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น จากบ้านผู้ป่วยในโครงการร่วมวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องกำจัดไรฝุ่นและจุลชีพทางอากาศ(เครื่องปรับสภาพบรรยากาศ) report_rama.pdf


 

Download ดูฉบับเต็มเอกสารที่ใช้อ้างอิง 65050.pdf 


 

อ่านถึงตรงนี้แล้วรีบตัดสินใจนะครับ สุขภาพของลูกสำคัญที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่

อย่ารอให้สายเกินแก้ไข โทร 085-8468135


 

ปัจฉิมลิขิต

ถ้าคุณได้อ่านข้อมูลจากเวปและได้ download บทความทางวิชาการมาอ่านแล้ว เมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วอย่าไปเสียรู้และเสียเงินซื้อ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำโอโซน เครื่องลดความชื้น เครื่องดูดฝุ่น ที่อ้างและโฆษณาว่าสามารถกำจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ได้นะครับ และคุณก็ยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมบนอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่มากมาย ยุคนี้เป็นผู้บริโภคยุคดิจิตอลแล้ว เราต้องได้ของที่ดีที่สุด ที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด และคุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินของเรา

เข้าใจตรงกันนะครับ!

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.